Dugnad er en viktig del av idretten. Uten dugnadsinnsatsen fra foreldre, trenere, funksjonærer og andre frivillige, ville idretten ikke kunne fungere.

For det første, dugnad gir muligheter for å bygge et godt idrettsmiljø. Foreldre og andre frivillige kan bidra til å skape en god atmosfære ved å hjelpe til med å arrangere kamper og turneringer, samt ved å støtte laget og utøverne gjennom hele sesongen.

For det andre, dugnad kan bidra til å holde kostnadene nede. Mange idrettslag er avhengige av dugnadsinnsats for å kunne drive sin virksomhet, siden det ofte er lite eller ingen offentlig støtte tilgjengelig. Dugnadsarbeid kan bidra til å holde kostnadene nede for laget og utøverne, noe som gjør idretten mer tilgjengelig for flere.

For det tredje, dugnad kan bidra til å utvikle verdier som ansvar, lojalitet og samarbeid. Gjennom å delta i dugnad, lærer barna og ungdommen om verdien av å bidra til et fellesskap og å ta ansvar for eget omgivelser. Dette kan bidra til å utvikle viktige verdier som er nødvendige for å lykkes i idretten og i livet generelt.

For det fjerde, dugnad kan også bidra til å skape en følelse av tilhørighet og kameratskap, og også øke trivselen i laget og i idretten generelt.

I alt, dugnad er en viktig del av idretten. Det gir muligheter for å bygge et godt idrettsmiljø, holde kostnadene nede, utvikle verdier som ansvar, lojalitet og samarbeid, og skape en følelse av tilhørighet og kameratskap. Det er viktig å oppmuntre og støtte dugnad i idretten for å sikre at idretten fortsetter å være tilgjengelig og tilgjengelig for alle.