Samarbeidet skal bidra til nye inntektskonsepter for idrettslag og særforbund basert på løsninger for digitale smålodd og andre spillkonsepter som det er åpning for innenfor gjeldende spillovgivning. Les mer hos NIF

Det første produktet som lanseres er Dugnadshelt.

Dugnadshelt tilbyr en enkel plattform for salg av digitale skrapelodd og som bidrar til økte inntekter tilbake til norsk idrett. Inntektene vil være et kjærkomment tilskudd til idrettslag og som kan bidra til å redusere barrierer for idrettsdeltakelse. En betydelig andel av inntektene fra loddsalget går direkte tilbake til idrettslag eller aktivitetsgrupper som har behov for ekstra støtte for å kunne gjennomføre ønskede aktiviteter.

Dugnadshelt har laget en dugnadsportal som gjør det enklere for deg som lagleder å samle inn mer penger til ditt lag gjennom digital dugnad.

Dugnadshelt er:

1. Kostnadsfri – Ingen avgifter og ingen forhåndskjøp

2. Trygg – pengene går til klubben og ikke til private kontoer

3. Innbringende – Laget får 70 prosent av loddsalget og pengepremiene som blir vunnet gjennom loddsalget.

«Dugnadshelt er en plattform som kan hjelpe oss med å redusere økonomi som barriere for idrettsdeltakelse. Løsningen gir 70 prosent tilbake fra salget av digitale skrapelodd til laget og klubben får ingen utlegg eller utgifter»