Ofte stilte spørsmål

Om Dugnadshelt

Hva er Dugnadshelt.no?
Dugnadshelt.no er en tjeneste som leveres av Klubbkassa AS, og gjør det enkelt for frivillige organisasjoner, idrettsklubber og -lag å samle inn penger til aktiviteter, utstyr eller annet.

Slik fungerer Dugnadshelt sin heldigitale pengeinnsamling
Venner og familie enkelt støtte lag og foreninger gjennom vår heldigitale dugnadstjeneste hvor du bidrar til laget eller foreningen ved å kjøpe digitale lodd.

Ingen unyttige premier
De som deltar i en dugnad gjør det ikke for å vinne sokker, drikkeflasker, kaker eller andre ting de ikke trenger. De gjør det for å støtte. Derfor har vi ingen premier til giver, men kun premier som går til laget. En giver kan vinne 5000 kroner til laget.

De digitale loddene kjøper du rett fra mobilen eller pc, og du betaler med Vipps. Du kan spille direkte etter at kjøpet er fullført. Etter kjøpet er fullført mottar du kvittering på e-post.

Våre spill

 • Lykkehjul:
  Her vinner du hvis pilen ender på et felt som det står 5000 til laget.
 • Skrapelodd:
  Her vinner du hvis du skraper frem tre like symboler med 5000 til laget.

Dugnadsansvarlig oppretter en dugnadsinnsamling på Dugnadshelt.no, og inviterer alle innsamlerne til å opprette sin egen personlige dugnadsside som de benytter til å selge lodd til familie og venner. De personlige dugnadssidene gjør kjøpsopplevelsen mer personlig ved at man kjøper fra en man kjenner.

Dugnadsinnsamleren kan dele sin personlige side på f.eks. Facebook, SMS, E-post eller WhatsApp. Jo flere du når, jo flere lodd selger du.
Når noen åpner dugnadssiden på sin mobil eller på pc vil de kunne velge hvor mange lodd de ønsker å kjøpe og betaler med Vipps. Kvittering blir sendt på e-post
Om du vinner vil du motta premien på e-post, da våre premier er heldigitale.
Innsamlet fortjeneste vil bli utbetalt innen 14 virkedager etter at dugnaden er avsluttet.

Hvilke roller kan man ha som bruker av Dugnadshelt.no?
Som bruker av Dugnadshelt.no kan du ha en eller flere roller:

 • Dugnadsansvarlig er den som tar initiativ til en dugnadsinnsamling på vegne av en forening, idrettsklubb eller -lag, og som distribuerer informasjon til Innsamlere.
 • Innsamler er som regel foresatte eller andre som deltar i dugnadsinnsamlingen ved å personalisere dugnadssiden og distribuere informasjon om denne til Givere.
 • Givere er gjerne familie, venner eller andre som Innsamler har i sitt nettverk, og som kjøper lodd for å støtte dugnaden.

Dugnadsansvarlig

Hva er en Dugnadsansvarlig?
Dugnadsansvarlig er den personen som på vegne av en gruppe oppretter en digital dugnad på Dugnadshelt.no, med det formål å samle inn penger til et felles tiltak. Det er altså gruppen som er arrangør av den digitale dugnaden, ikke Dugnadshelt.no.

Hva er alderskravet for å være Dugnadsansvarlig?
Du må ha fylt 18 år for å være Dugnadsansvarlig. Du må verifisere alderen din med Vipps før du kan sette opp en dugnad.

Hvordan kan jeg registrere meg som Dugnadsansvarlig?
For å registrere deg som bruker må du identifisere deg med bruk av tjenesten Vipps. Vi benytter Vipps også for å verifisere at du som Dugnadsansvarlige oppfyller alderskravet.

Hva skjer med pengene som samles inn gjennom dugnadsinnsamlingen?
Penger som samles inn gjennom dugnadsinnsamlingen utbetales til den kontoen som vi har fått opplyst tilhører gruppen, enten fra Norges Idrettsforbund, Frivillighetsregisteret eller en annen autorisert kilde. Man kan altså ikke samle inn penger til en privat konto.

Hva skjer dersom det er oppgitt feil eller ugyldig kontonummer?
Dugnadshelt.no forbeholder seg retten til å tilbakeføre innsamlet beløp til giverne, dersom det viser seg at kontonummeret som er oppgitt er ugyldig eller feil.

Innsamler

Hva er en Innsamler?
En Innsamler er som oftest foreldre til barn i en gruppe. Innsamlere deltar i innsamlingen ved å klikke på en invitasjonslenke mottatt fra Dugnadsansvarlig, og deretter registrere seg som Innsamler.

Hvem sender ut invitasjonslenken?
Det er dugnadsansvarlig som sender ut invitasjonslenken. Utsending av invitasjonslenken skjer utenfor Dugnadshelt.no, og Dugnadshelt.no er ikke ansvarlig for innholdet i utsendingen, utover at lenken til innsamlingen fungerer.

Hva kan jeg gjøre som Innsamler?
Som Innsamler kan du tilpasse teksten som beskriver hva dugnadsmidlene skal brukes til, og eventuelt legge til navn og bilde av personen som innsamlingen gjelder for. Best resultat får man ved å laste opp et bilde, samt gi en god beskrivelse av hva dugnadsmidlene skal gå til.

Hva skal jeg være oppmerksom på når jeg laster opp bilder?
Laster du opp et bilde av en annen person enn deg selv, må du be om eksplisitt samtykke til publisering av bildet fra den som er avbildet. Vær særlig varsom ved publisering av bilder av barn. Husk at du også må innhente samtykke til publisering av bilde dersom barnet ditt har fylt 13 år. For yngre barn kan du selv gi slikt samtykke. Vi anbefaler likevel at dere prater med barnet om publiseringen av bildet, hva det skal brukes til og hvem som vil komme til å se bildet.

Hva skjer med bildene etter innsamlingen?
Bildet kan når som helst fjernes fra visningen, også mens dugnadsinnsamlingen pågår. Inntil videre må du sende slik hevendelse om sletting til support@dugnadshelt.no. Systemet vil automatisk slette alle bilder etter endt dugnad.

Hva er min rolle som Innsamler?
Som Innsamler er du ansvarlig for innholdet du publiserer i forbindelse med tilpasningen av din personlige innsamlingsside. Du er også ansvarlig for andre aktiviteter knyttet til din deltakelse i dugnadsinnsamlingen, herunder distribusjon av innsamlingslenke til venner, familie mv.

Hvordan deles innsamlingslenken?
Dugnadshelt.no lager en unik lenke for din innsamling. Denne lenken kan du kopiere og dele med mulige givere når du har ferdigstilt din innsamlingsside. Utsending av denne invitasjonslenken skjer utenfor Dugnadshelt.no, og Dugnadshelt.no er ikke ansvarlig for innholdet i utsendingen, utover at lenken til innsamlingen er korrekt.

Mottar jeg oppdateringer om innsamlingen?
Dugnadshelt.no vil sende deg oppdateringer og varsler per e-post og/eller SMS om hvordan innsamlingen utvikler seg.

Giver

Hva er en Giver?
En Giver er en person som gir et bidrag til en dugnadsinnsamling på Dugnadshelt.no ved å kjøpe lodd fra en invitasjonslenke fra en Innsamler.

Hva er kravene for å delta som Giver?
For å delta som Giver må du oppgi en fungerende e-postadresse. Du må også ha fylt 15 år.

Hvordan gir jeg et bidrag som Giver?
Du kan gi et bidrag ved å klikke på invitasjonslenken du mottar fra en Innsamler. Du kan da delta i spillene og gi et bidrag ved hjelp av Vipps som betalingstjeneste.

Hva skjer etter at jeg har gitt et bidrag som Giver?
Etter at du har gitt et bidrag som Giver, vil du motta en kvittering på e-post for det beløpet du benyttet på Dugnadshelt.no.

Hva skjer hvis jeg oppgir feil e-postadresse som Giver?
Som Giver er du selv ansvarlig for å oppgi en korrekt e-postadresse. Dersom e-postadressen ikke er korrekt, vil du ikke kunne motta kvittering for bidraget ditt eller varsler om eventuelle premier du har vunnet.

Trekning, premier og betaling

Hvordan fungerer trekningene på Dugnadshelt.no?
Spillene som tilbys på Dugnadshelt.no er forhåndstrukket. Resultatet av trekningen blir presentert umiddelbart. Premiene består av pengegevinster til laget, giver mottar ingen premier.

Hvordan gjennomføres avregning og utbetaling av innsamlede midler?
Dugnadshelt.no gjennomfører avregning og fordeling av innsamlede midler inntil 14 dager etter at dugnaden er avsluttet. Utbetaling skjer til det kontonummer som er tilknyttet den klubben eller foreningen som Dugnadsansvarlig har oppgitt ved etablering av dugnaden.

Kan jeg angre donasjoner eller deltakelse på spill i Dugnadshelt.no?
Det er ikke mulig å angre donasjoner eller deltakelse på spill i Dugnadshelt.

Hva kan jeg vinne?
På Dugnadshelt er alt digitalt – også premiene. Vi har Ingen unyttige premier. De som deltar i en dugnad gjør det ikke for å vinne sokker, drikkeflasker, kaker eller andre ting de ikke trenger. De gjør det for å støtte. Derfor har vi ingen premier til giver, men kun premier som går til laget. En giver kan vinne 5000 kroner til laget.

Dugnadshelt er en sertifisert digital trekningstjeneste som trekker ut et eller flere tilfeldig lodd til kjøperen.
Det er kun mulig å vinne én gang pr lodd.

Hva koster loddene?
Pris pr lodd er 50 kr uavhengig hvilket spill man velger.

Vi har fem ulike valg ved kjøp av lodd:

 1. 1 lodd = 50 kr
 2. 2 lodd = 100 kr
 3. 3 lodd = 150 kr
 4. 4 lodd =200 kr
 5. Man kan velge selv hvor man lodd man vil kjøpe

Hva er fortjenesten per lodd?
70% av innsamlet beløp går tilbake til innsamler. De resterende 30% går til å dekke premier, transaksjonsavgifter, drift av tjenesten og administrasjonskostnader. Det er gratis å bruke Dugnadshelt, og det er på denne måten vi kan fortsette å utvikle og drifte tjenesten.
Hvis salgsmålet som settes ikke blir nådd har det ingen økonomiske konsekvenser. Målet er kunne for å oppmuntre folk til å bidra til innsamlingen.

Hvordan betaler man for loddene?
Loddene betaler man med Vipps. Etter betalingen er gjennomført vil loddene komme opp på skjermen og du kan delta. Kjøper vil deretter motta en e-post med kvittering for kjøpet.

Jeg får ikke spilt loddet etter betaling med Vipps. Hvorfor skjer dette?
Når man kjøper lodd fra Facebook sin app på iPhone skjer det i noen tilfeller at man ikke blir tatt tilbake til Dugnadshelt.no og loddet eller loddene som man skal spille. Hvis dette skjer må man selv gå tilbake til Facebook-appen. Der ligger loddene klare til å spilles.

Bruk av tjenesten

Hva er alderskravet for å bruke tjenesten?
Du må være fylt 18 år for å være Dugnadsadministrator eller Innsamler. For å være Giver må du ha fylt 15 år.

Hva skjer dersom jeg bruker tjenesten i strid med vilkårene?
Dugnadshelt.no forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å suspendere eller stenge din konto på Dugnadshelt.no dersom du benytter tjenesten i strid med våre vilkår eller norsk lov – eventuelt dersom vi mistenker slik misbruk.

Hvem er ansvarlig for innholdet som publiseres?
Som Dugnadsadministrator eller Innsamler er du ansvarlig for innholdet du publiserer, og du må forsikre deg om at innholdet du publiserer ikke strider mot våre vilkår.

Hvilke personopplysninger samler dere inn?
Vi samler inn informasjon om deg når du registrerer deg som dugnadsansvarlig. Dette inkluderer opplysninger som navn, alder, e-post, mobilnummer, adresse og samtykke til behandling av personopplysninger. Innsamlere og Givere samler vi inn navn og e-postadresse. Vi samler også inn automatisk informasjon om ditt besøk på våre nettsteder, som din IP-adresse og enhetstype.

Hva brukes min informasjon til?
Informasjonen som samles inn brukes til å gi deg tilgang til våre tjenester og å kontakte deg i forbindelse med innsamlingen, som å sende deg en e-post dersom du vinner og gi oppdateringer på hvordan det går med dugnaden. Vi kan også bruke informasjonen til å sende deg nyhetsbrev og markedsføring dersom du har gitt samtykke til dette.

Deler dere informasjonen min med andre?
Vi vil ikke dele din informasjon med tredjeparter, med unntak av våre tjenesteleverandører som er involvert i levering av tjenestene våre, som Vipps.

Hvordan beskytter dere min informasjon?
Vi tar sikkerhet på alvor og har implementert tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte din informasjon mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

Hva skjer med min informasjon når jeg sletter min konto?
Dersom du velger å slette din konto, vil all din informasjon bli slettet fra våre systemer.

Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål eller klager om personvernet?
Hvis du har spørsmål eller klager om personvernet, vennligst kontakt oss på support@dugnadshelt.no, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.