PERSONVERN­ERKLÆRING DUGNADSHELT.NO

1 Introduksjon

Denne personvernerklæringen gjelder for Dugnsadshelt.no levert av Klubbkassa AS. Dugnadshelt.no er en tjeneste som gjør det enkelt og trygt for frivillige organisasjon, idrettsklubber og -lag å arrangere digitale innsamlingsdugnader.

2 Hvem er «vi»?

Når vi refererer til “vi” (eller “våre” eller “oss”), betyr det Klubbkassa AS (registrert i Norge med org.nr. 925 436 097 og adresse på Bedriftsvegen 58, 3735 Skien).

3  Behandlingsansvar

Klubbkassa, ved styret, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med Dugnadshelt. Det daglige behandlingsansvaret er delegert til daglig leder. Utfyllende kontaktinformasjon finner du nederst i dette dokumentet.

Alle henvendelser vedrørende personvern kan sendes til support@dugnadshelt.no.

4 Innsamling av dine personopplysninger

4.1  Informasjon du gir oss som dugnadsadministrator eller innsamler

For å kunne benytte våre tjenester må du oppgi informasjon om deg som bruker. Som dugnadsadministrator gjør du dette med bruk av tjenesten Vipps Logg inn. I forbindelse med informasjonsinnhentingen mottar vi fra Vipps Logg inn ditt navn og kontaktopplysninger om deg. Dette blir brukt for å identifisere deg samt en alderssjekk og brukes til å forhåndsutfylle vårt registreringsskjema.

Følgende personopplysninger samles inn om deg:

Som administratorer

 • Navn
 • Alder
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Adresse
 • Samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Samtykke til å motta nyhetsbrev (frivillig)

Som innsamler

 • E-post for oppdatering av dugnaden
 • Samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Samtykke til å motta nyhetsbrev (frivillig)

Du kan redigere alle felt unntatt navn og mobilnummer som dugnadsansvarlig. Når du trykker opprett dugnad som dugnadsansvarlig, overfører du personopplysninger til vårt system og vi oppretter din brukerprofil. Vi oppretter ingen brukerprofil på deg dersom du ikke fullfører oppsette av dugnaden.

4.2 Informasjon du gir oss som giver

For å kunne bidra til innsamlingen må du oppgi din e-postadresse slik at vi kan sende deg en e-post dersom du vinner, samt kvittering for kjøp. Du bidrar til innsamlingen gjennom tjenesten Vipps.

Når du deltar i et dugnadshelt, registrerer vi følgende opplysninger om deg:

 • E-postadresse
 • Lodd du har kjøpt
 • Betaling

Dersom du vinner, behøver vi å vite din e-postadresse, slik at premien kan sendes til deg. E-postadressen lagres for dokumentasjonsformål i seks måneder etter at premien er sendt ut, og slettes deretter automatisk.

4.3 Informasjon vi samler inn automatisk:

Vi samler også inn noen opplysninger om deg automatisk når du besøker Dugnadshelt.no, så som din IP-adresse og enhetstype. Vi samler også inn informasjon når du navigerer gjennom våre nettsteder og tjenester, inkludert hvilke sider du ser på og hvilke lenker du har klikket på.

Disse opplysningene samles inn for flere formål, både for å ivareta sikkerheten i løsningen, samt for å få en bedre forståelse av hvordan nettstedene våre benyttes. Du finner ytterligere opplysninger om dette nedenfor.

Vi benytter cookies på våre websider. Du får nærmere informasjon om dette når du besøker våre websider første gang, eller ved å klikke på egen meny som viser disse opplysningene.

5 Hvordan vi behandler dine opplysninger (behandlingsformål)

5.1 Administrasjon og gjennomføring av dugnadsinnsamlinger

Administrasjon av dugnadsinnsamlinger

Personopplysninger samles inn og behandles for å gi dere anledning til å opprette, administrere og gjennomføre dugnadsinnsamlinger, samt bidra til innsamlingen som giver. Vi vil også benytte kontaktopplysningene til å informere om status på innsamlingen, samt opplyse om endringer i våre tjenester, brukervilkår, teknisk informasjon om nedetid eller relevante forhold ved tjenesten.

Vi vil også kunne kontakte deg for å spørre deg om tilbakemelding på våre tjenester eller om du ønsker å delta i eventuelle undersøkelser vi gjennomfører (som vi kan engasjere en tredjepart for å bistå med).

Behandlingsgrunnlag er basert på ditt samtykke til å registrere deg som bruker av Dugnadshelt.no.

5.2 Markedsføring

Dersom du samtykket til å motta nyhetsbrev, vil vi regelmessig sende deg nyheter og annen markedsføringsinformasjon om Dugnadshelt.no og Klubbkassa.

5.3 Avdekke forsøk på hacking og mulig misbruk av Dugnadshelt.no

Våre systemer logger din aktivitet ved bruk av Dugnadshelt.no. Loggene analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider. Opplysningene som lagres er knyttet til de handlingene du utfører. I tillegg til personopplysninger som angitt over, vil vi samle inn din IP-adresse, hvilke lenker du har klikket på, din nettleser og annen informasjon om din nettleser og maskin.

Behandlingsgrunnlaget følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f), hvor vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

Innholdet i loggene oppbevares i tre måneder og slettes deretter forløpende.

5.4 For å forbedre våre nettsteder, tjenester og utvikle nye:

Vi behandler opplysninger om din bruk av Dugnadshelt.no, for eksempel ved å spore og overvåke bruken av tjenesten, slik at vi kan fortsette å forbedre, eller ved å utføre teknisk analyse av våre nettsteder og tjenester slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen og gi deg mer effektive verktøy.

5.5 For å analysere, samle og rapportere:

Vi kan bruke personopplysningene vi samler om deg og andre brukere av våre nettsteder og tjenester (enten direkte eller fra tredje parter) for å produsere aggregerte og anonymiserte analyser og rapporter som vi kan dele offentlig eller med tredje parter.

5.6 Kommunikasjon og dialog

Kommuniserer du elektronisk med oss via e-post, lagres det personopplysninger i våre e-post­systemer. Opplysningene slettes regelmessig når de ikke lenger er nødvendig for formålet de er samlet inn for, eller så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lovverk.

Behandlingsgrunnlaget for å oppbevare disse opplysningene er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f), som er basert på vår berettigede interesse av å lagre opplysningene for å kunne dokumentere vår hjelp og eventuelt bistand ved din henvendelse.

6 Om lagringstid

Dugnadshelt lagrer personopplysninger i tråd med ditt samtykke.

Personopplysninger som samles inn automatisk, så som sikkerhetslogger, brukeranalyser mv. behandles så lenge vi har et behandlingsgrunnlag til dette, og uansett ikke lenger enn hva som er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for.

7 Om ditt samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. I så fall vil du ikke lenger ha anledning til å benytte Dugnadshelt.no. Vi vil slette alle personopplysninger vi har lagret om deg, med mindre vi gjennom lov er pålagt å behandle personopplysningene videre eller det foreligger annet behandlingsgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene.

8 Dine rettigheter

Du har med visse unntak rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan også kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.

Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan også kreve å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, de personopplysningene du har delt med Dugnadshelt.no. Du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet).

Henvendelser om dine rettigheter kan rettes til support@dugnadshelt.no. Se også annen kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet.

9 Sikkerhetstiltak

Dugnadshelt.no har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger samler inn sikres og behandles på en trygg måte.  Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer.

10 Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dugnadshelt vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak når slike utleveringer følger av en rettslig forpliktelse, f. eks lov eller dom.

11 NØDVENDIG BISTAND FRA UNDERLEVERANDØRER

For å utøve vår virksomhet er vi avhengig av samarbeidspartnere som kan bistå med utvikling, leveranse og drift av våre ikt-systemer. Våre underleverandører kan få tilgang til personopplysninger vi behandler som ledd i deres leveranse og drift av våre ikt-systemer. Alle våre databehandlere er lokalisert innenfor EU/EØS-området, og er pålagt å følge gjeldende personvern­lovgivning, herunder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle våre underleverandører.

12 Overføring av personopplysninger utenfor EØS-området

Dugnadshelt.no vil ikke overføre personopplysninger utenfor EØS-området, med mindre vi skulle bli pålagt dette gjennom lov eller rettslig kjennelse, eller det foreligger et lovlig grunnlag for denne overføringen.

13 Klage på vår behandling av personopplysninger

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

14 Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen ved behov, og når det er nødvendig for å tilpasse til endringer i personvernlovgivningen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring her på våre websider. Større endringer i personvernerklæringen vil varsles per e-post til alle registrerte brukere.

15 Kontaktopplysninger

Eier av Dugnadshelt.no:

Klubbkassa AS (925 436 097)

Adresse: Bedriftsveien 58, 3735 Skien

E-post: support@dugnadshelt.no